conf

Societatea Academică de Științe Administrative a participat în perioada 10-11 decembrie la cea de-a VIII-a Conferință științifică internațională (sesiune de comunicări științifice), cu tema: «Administrația publică la 30 de ani de Independentă a Republicii Moldova. Realizări și perspective a statului de drept, bunei guvernări și integrării europene».

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM), în parteneriat cu Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova și Ambasada Franței în Republica Moldova. De peste 10 ani, Societatea Academică de Științe Administrative continuă parteneriatul cu Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova, întărind relațiile de cooperare dintre cele două țări.

În cadrul acestei conferințe au participat reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare, specialiști în domeniul dreptului public și al științelor administrative, demnitari de stat și funcționari din autoritățile publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, reprezentanți ai societății civile.

Acest eveniment științific a avut drept scop reluarea dezbaterilor asupra teoriei și practicii administrației publice în vederea elaborării unor idei, propuneri și soluții, care să fie de un real folos autorităților publice din Republica Moldova în realizarea sarcinilor de modernizare, de implementare a standardelor și principiilor bunei guvernări, de integrare europeană și, nu în ultimul rând, de îmbunătățire a nivelului de trai al populației.

În mod tradițional, au fost abordate subiecte referitoare la reformele administrației publice centrale și locale, prin prisma respectării principiilor statului de drept și a bunelor practice europene, gestiunea bunurilor și serviciilor publice în interesul tuturor cetățenilor, formarea profesională și responsabilitatea corpului de funcționari publici, contracararea abuzului autorităților publice, asigurarea legalității în administrație și justiția administrativă.

Lucrările Conferinței s-au desfășurat în format on-line, în limbile română, engleză și franceză.și pot fi urmărite aici: https://www.youtube.com/watch?v=RfNJIqLeu4E&feature=youtu.be

Programul Conferinței poate fi descărcat aici.

Mai multe informații despre acest eveniment sunt disponibile la: www.isam.md