conf

De milenii, gândirea oamenilor a avut printre principalele preocupări crearea unui sistem de guvernare perfect, în care drepturile și obligațiile tuturor membrilor societății să fie în armonie.

În epoca modernă, evoluția relației dintre idealurile umane și realitățile politice a relevat necesitatea  unui sistem normativ coerent, care să determine cu claritate atribuțiile și relațiile dintre puterile statului, precum și modalitățile prin care cetățenii să își valorifice potențialul creativ. În acest sens, s-a impus acceptarea necesității edificării unui sistem ierarhizat și eficace de norme juridice și structuri administrative, în armonie cu normele morale.

De peste două secole, s-a impus la nivelul organizării politice a statelor elaborarea de constituții pentru limitarea arbitrariului exercitării puterii în dauna cetățenilor și a celorlalte puteri în stat. Evoluția istorică și tehnologică contemporană a adus în discuție aspecte pe care teoria clasică a dreptului public nu le-a avut în vedere. Devine astfel necesară o analiză atentă a schimbărilor pe care ultimele decenii le-au adus, în vederea integrării noilor realități tehnologice, pentru a regla și adapta sistemele normative și administrative într-o modalitate adecvată acestui secol, fără a afecta adevărurile și constantele imuabile ale științei guvernării și dreptului public.

Evenimentul științific pe care Societatea Academică de Științe Administrative îl organizează dorește să aducă în dezbatere aceste noi realități, reunind specialiști și alte persoane interesate de  problematica democrației și a spațiului administrativ, în vederea elaborării de idei utile noilor redimensionări normative și administrative.

ORGANIZATOR
Societatea Academică de Științe Administrative

PARTENERI
Centrul de Drept Public și Științe Administrative – S.N.S.P.A.
Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României
Albanian Institute for Election System Development

COMITET ȘTIINȚIFIC
Prof.univ.dr. Emil Bălan, SNSPA București
Conf.univ.dr. Lucia Cătană, Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș
Prof.univ.dr. Ion Dragoman, UNAp București
Conf.univ.dr. Cristi Iftene, Universitatea Ovidius, Constanța
Prof.univ.dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; SNSPA București
Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova
Prof.univ.dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

COMITET DE ORGANIZARE
Dr. Emil Bălan
Dr. Cristi Iftene
Dr. Dragoș Troanță
Dr. Gabriela Varia
Dr. Marius Văcărelu

TERMENE
1 septembrie 2021: termenul pentru trimiterea rezumatului lucrării (maximum 250 de cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.
Adresa de corespondență: conference@rsasa.ro
8 septembrie 2021: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.
29 septembrie 2021: termenul pentru trimiterea lucrărilor în extenso.

DISEMINARE
După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute pentru domeniul științe juridice/ științe administrative.

De asemenea, lucrările selectate redactate în limba engleză vor fi publicate în:
Academic Journal of Law and Governance, revistă indexată în baze de date internaționale;
Volum publicat la o editură recunoscută

LOCAȚIE
SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București, România.

WEBSITE CONFERINȚĂ
www.conference.rsasa.ro

CONTACT CONFERINȚĂ
conference@rsasa.ro

STANDARD DE EDITARE (*pentru limba română)
Articolele finale trimise spre publicare nu vor depăși 20 de pagini.

Titlul și structura articolului
Prima pagină va cuprinde: titlul (în limba română și engleză), numele autorilor, detaliile privind afilierea profesională sau academică și adresele de contact.
Articolul va fi structurat după cum urmează: Introducere, Secțiuni (clar delimitate, cu titlul specific), Concluzii și Bibliografie.

Abstractul și cuvintele cheie
Abstractul va fi redactat în limba română și engleză și va fi limitat la maxim 250 cuvinte urmărind să prezinte tematica și subiectul articolului, obiectivele urmărite în studiu și rezultatele /implicațiile cercetării.

Detalii tehnice de formatare
Format Word (.doc/.docx), textul fiind formatat aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 12 și spațiere l rând.
Evidențierea în cadrul lucrării va fi făcută Îngroșat pentru secțiuni/titluri/subtitluri și Italic în ceea ce privește textul.  
Citările vor fi incluse între ghilimele duble, se va urmări forma originală a citatului și se va indica autorul respectând specificațiile privind notele de subsol.
Notele de subsol vor fi formatate aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 10 și spațiere l rând. Notele de subsol se vor încheia cu punct.

Reguli de citare
Tratate, monografii:
Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina.
Articole publicate în volume colective:
Autor, Titlu, în Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina
Articole
Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.
Legislație, jurisprudență, alte documente:
Va fi urmărit stilul oficial de citare.
Internet:
Se va utiliza formula ‘documentul este disponibil online la adresa’, adresa url, cu mențiunea datei la care a fost accesat.
Documentul este disponibil online la adresa http://www.ttpublishing.eu/AJLG, consultat la 1 mai 2020

Bibliografie/Referințe
Referințele bibliografice vor fi numerotate, urmând a fi ordonate alfabetic și apoi cronologic.