1

Cea de a treia dezbatere din seria Implicarea tinerilor în dezvoltarea locală a avut lor în 2 februarie, ora 10:00, în format online, la Oltenița.

Urmând tiparul deja consacrat, dezbaterea a pornit cu prezentarea rezultatului exercițiului de prioritizare a soluțiilor de dezvoltare locală. Raportul de sinteză este disponibil aici.
Provocările identificate au fost:

  • Lipsa unei infrastructuri adecvate de tineret și sport, precum și de informare și implicare a tinerilor;
  • Îmbunătățirea comunității comunitare;
  • Lipsa unei informării și a unei infrastructuri de mediu / protecția mediului dezvoltată;
  • Gestionarea animalelor de companie abandonate;
  • Violența în școală.

Au urmat prezentări de bune practici din partea invitațiilor cu privire la implicarea tinerilor în comunitate. În încheiere, a avut loc un exercițiu de identificare a activităților și programelor în care pot fi implicați aceștia cu sprijinul actorilor din comunitate și de ordonare a activităților pentru realizarea fișei de parcurs.

La acest eveniment au fost prezenți reprezentanți de la Eurodesk România; Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Instituția Prefectului – Județul Călărași; Consiliul Județean Călărași; Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași. De asemenea, au fost prezenți profesori și elevi foarte implicați și dornici să susțină o dezvoltare durabilă din cadrul celor două licee partenere Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu și Colegiul Național Neagoe Basarab.

Proiectul „Tineri cu inițiativă pentru promovarea culturii civice în Regiunea Sud” este implementat de Asociația Societatea Academică de Științe Administrative, în parteneriat cu Asociația REPER pentru Management prin Valori și beneficiază de o finanțare în valoare de 51.215,25 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
O descriere detaliată a activităților proiectului, precum și rezultatelor urmărite este disponibilă pe pagina de internet a proiectului la http://administrative-sciences.com/ro/proiecte/tineri-din-regiunea-sud sau https://reper.info.ro/project/tineri-cu-initiativa-regiunea-sud/. Tot aici veți putea afla noutăți despre activitățile derulate și rezultatele deja obținute.
Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!