1

Societatea Academică de Științe Administrative (SAȘA) și Asociația REPER pentru Management prin Valori anunță finalizarea proiectului ”Tineri cu inițiativă pentru promovarea culturii civice în Regiunea Sud”. Implementarea proiectului a avut loc în perioada ianuarie 2021 – februarie 2022.

Proiectul a fost derulat de Societatea Academică de Științe Administrative (SAȘA), în parteneriat cu Asociația REPER pentru Management prin Valori cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost să sprijine tinerii din regiunea Sud-Muntenia să devină cetățeni activi și parteneri reali de dialog pentru autoritățile publice, prin creșterea gradului de participare a acestora la soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile din care fac parte.

Proiectul a fost implementat în unități de învățământ acreditate din Regiunea Sud-Muntenia: Mizil - Liceul Teoretic Grigore Tocilescu și Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu; Oltenița – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu și Colegiul Național Neagoe Basarab; Curtea de Argeș – Colegiul Național Vlaicu Vodă și Liceul Tehnologic Regele Mihai I; Turnu Măgurele – Colegiul Național Unirea și Liceul Teoretic Marin Preda; Moreni – Colegiul Național I.L. Caragiale și Liceul Tehnologic Petrol. Le mulțumim pe această cale cadrelor didactice care au sprijinit această inițiativă și care i-au încurajat pe tineri să se facă auziți.

Suntem foarte încântați să anunțăm că proiectul nu doar și-a atins rezultatele, ci datorită interesului arătat de tineri și al spiritului acestora, acestea au fost semnificativ depășite. Între principalele rezultate amintim:

  • Dezvoltarea competențelor civice a peste 210 tineri din Regiunea Sud Muntenia și echiparea acestora cu instrumente și cunoștințe specifice de participare la procesul de luare a deciziilor publice la nivel local.
  • Încurajarea participării celor peste 210 tineri, a 10 licee și 20 de actori locali (grupuri informale, ONG-uri mici sau voluntari) din Regiunea Sud-Muntenia în activitățile specifice procesului decizional la nivel local cu scopul de a propune soluții pentru rezolvarea problemelor comunității, dezvoltării durabile a acesteia și îmbunătățirii calității serviciilor publice.
  • Problemele identificate de tineri la nivelul comunității și soluțiile propuse de aceștia; prezentările realizate de tineri în cadrul celor 12 dezbateri cu actori locali și centrali.
  • Un plan de acțiune concret privind noi inițiative de informare pe viitor a tinerilor din regiune și activități pentru implicarea acestora în procesul decizional la nivelul comunităților locale, dar și la nivel central, în colaborare cu organizații ale societății civile și autorități publice.

Tinerii implicați în acest proiect au demonstrat cu iscusință faptul că viitorul este al lor, că știu ce își doresc și ce să le ceară autorităților locale, că știu să fie solidari și să caute soluții împreună, astfel încât să construiască o administrație performantă pentru cetățean. Este rolul nostru, al societății civile și al mediului academic să îi sprijinim, să îi învățăm cum să își atingă idealurile și să îi încurajăm că pot face acest lucru. Invităm pe această cale reprezentanții altor organizații și instituții de învățământ, dar și alți actori publici și privați să ni se alăture în acest efort de sprijinire a tinerilor.


Materialele realizate în cadrul proiectului, precum și alte informații despre rezultatele obținute sunt disponibile pe pagina de internet a proiectului la http://administrative-sciences.com/ro/proiecte/tineri-din-regiunea-sud sau https://reper.info.ro/project/tineri-cu-initiativa-regiunea-sud/. De asemenea, puteți afla noutăți despre activitățile derulate și  rezultatele deja obținute urmărind paginile de Facebook ale celor două organizații SAȘA și REPER.

Proiectul a beneficiat de o finanțare în valoare de 51.215,25 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Date de contact:
Emil BĂLAN, manager de proiect, e-mail: office@administrative-sciences.com, telefon: 0730895701
Iulia COȘPĂNARU, coordonator partener, e-mail: office@reper.info.ro, telefon: 0727400990
www.administrative-sciences.com/ro/proiecte/tineri-din-regiunea-sud
www.reper.info.ro/project/tineri-cu-initiativa-regiunea-sud/


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.


Despre Societatea Academică de Științe Administrative

Obținând personalizate juridică începând cu anul 2008, SAȘA reprezintă de peste 12 ani Forul național de cercetare și formulare a politicilor în domeniile științe administrative și drept public la nivel național.
SASA reunește reprezentanții principalelor universități din țară, doctrinari și practicieni, reprezentanți ai autorităților executive și funcționari, reprezentanți ai puterii judecătorești și societății civile.
SASA contribuie în mod activ prin proiectele și evenimentele pe care le organizează anual la realizarea cercetării de excelență în sfera științelor administrative si dreptului public și la dezvoltarea capacității administrative și reformei instituționale la nivel național. Pentru mai multe informații accesați http://administrative-sciences.com/ro


Despre REPER pentru Management prin Valori

REPER este o organizație construită pe valorile comune ale membrilor săi, a cărei misiune este să convingă și să încurajeze managerii din mediul de afaceri și sectorul public românesc să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori, pentru a răspunde așteptărilor membrilor societății pe care îi deservesc. Ideea de la care pornește REPER este că formarea viitorilor manageri și lideri se realizează timpuriu, încă din școală, sens în care derulează de peste 4 ani programul „Tineri cu inițiativă!”, care se adresează tinerilor din întreaga țară. Pentru îndeplinirea misiunii sale, complementar acestei inițiative, REPER organizează programe de formare, conferințe, dezbateri publice si campanii de informare si advocacy, derulează activități de cercetare și realizează ghiduri, rapoarte de cercetare, publicații periodice, programe informatice și alte materiale informative. Pentru mai multe informații accesați https://reper.info.ro/