Asociația Societatea Academică de Științe Administrative (SAȘA) în parteneriat cu Asociația REPER pentru Management prin Valori anunță demararea  Proiectului „Tineri cu inițiativă pentru promovarea culturii civice în Regiunea Sud". Proiectul își propune să sprijine 205 tineri din regiunea Sud-Muntenia să devină cetățeni activi și parteneri reali de dialog pentru autoritățile publice din zona în care aceștia locuiesc. Acesta se desfășoară în perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022 și este derulat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 în valoare de 51.215,25 euro.

Echipa de implementare a proiectului este formată din cadre universitare și specialiști cu o vastă experiență didactică, în sfera cercetării și a implicării civice, echipa fiind completată de tineri voluntari, studenți în domeniul științelor administrative. Studenții voluntari - viitori specialiști în administrația publică vor lucra împreună cu echipa de implementare pentru a dezvolta competențele civice a 200 de tineri liceeni prin activități de training/ instruire, îndrumare și participare directă la dialogul cu autoritățile publice pentru: (a) diminuarea barierelor determinate de necunoașterea conceptelor specifice administrației locale și înțelegerea redusă a modului în care acestea funcționează; (b) educarea tinerilor cu privire la drepturile și obligațiile civice și la instrumentele de exercitare a acestora; (c) și echiparea acestora cu competențe pentru a-și fundamenta și susține ideile și soluțiile.

În cadrul Proiectul vor fi implicate unități de învățământ acreditate - licee din Regiunea Sud-Muntenia, fiind selectate câte două licee din următoarele localități: Mizil, jud. Prahova,  Oltenița, jud. Călărași, Curtea-de-Argeș, jud. Argeș, Turnu-Măgurele, Jud. Teleorman, Moreni, jud. Dâmbovița. Selecția acestora se va realiza în baza unei proceduri simplificate – respectiv în ordinea primirii răspunsului afirmativ la invitația de participare în proiect. Unitățile de învățământ vor sprijini echipa de proiect prin selectarea tinerilor liceeni, câte 20 din fiecare liceu, care vor participa activ la activitățile și evenimentele desfășurate în cadrul proiectului.

De asemenea, proiectul nostru va implica un număr de peste 20 actori locali (grupuri informale, ONG-uri mici sau voluntari) care vor fi încurajați să facă propuneri și să participe activ în cadrul procesului decizional la nivelul autorităților, cu scopul de a propune soluții pentru rezolvarea problemelor comunității, dezvoltării durabile a acesteia și îmbunătățirii calității serviciilor publice.

Proiectul în cifre –rezultatele urmărite:

  • 5 rapoarte de analiză a capacitații administrative a instituțiilor publice locale din orașele incluse în proiect care includ și identificarea principalelor probleme care afectează comunitatea, din perspectiva dezvoltării durabile, publicate
  • 10 dezbateri pentru mobilizarea comunității locale, câte 2 în fiecare oraș vizat în proiect, la care au luat parte tinerii implicați în proiect și reprezentanți ai părților interesate la nivel local;
  • 1 campanie de comunicare cu privire la activitățile și rezultatele proiectului;
  • 225 de persoane implicate în activitățile proiectului, care au luat parte la consultări publice cu autoritățile locale;
  • 1 sesiune de formare de formatori și 10 sesiuni de instruire pe teme de educație civică;
  • 1 metodologie de analiză a capacității administrative unitară care promovează transparența decizională în sectorul public. Metodologia va include 25 de cereri în baza liberului acces la informații de interes public și 1 chestionar online.

O descriere detaliată a activităților proiectului, precum și rezultatelor urmărite este disponibilă pe pagina de internet a proiectului la http://www.administrative-sciences.com/ro/proiecte/proiect-fdsc sau https://reper.info.ro/project/tineri-cu-initiativa-regiunea-sud/#161487…. Tot aici veți putea afla noutăți despre activitățile derulate și rezultatele deja obținute.
Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai largă, a Tinerilor cu inițiativă, care se adresează tinerilor de astăzi, profesioniștilor, managerilor și reprezentanților cetățenilor (aleși publici sau funcționari) de mâine, în cadrul căreia urmărim instruirea și încurajarea acestora să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori. Detalii sunt disponibile la https://reper.info.ro/proiecte/

Persoanele de contact pentru relații suplimentare în legătură cu proiectul:
Emil BĂLAN, manager de proiect, e-mail: office@administrative-sciences.com și Iulia COȘPĂNARU, coordonator partener, e-mail: office@reper.info.ro, telefon: 0727400990.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.


Despre Societatea Academică de Științe Administrative

Obținând personalizate juridică începând cu anul 2008, SAȘA reprezintă de peste 12 ani Forul național de cercetare și formulare a politicilor în domeniile științe administrative și drept public la nivel național.

SASA reunește reprezentanții principalelor universități din țară, doctrinari și practicieni, reprezentanți ai autorităților executive și funcționari, reprezentanți ai puterii judecătorești și societății civile.

SASA contribuie în mod activ prin proiectele și evenimentele pe care le organizează anual la realizarea cercetării de excelență în sfera științelor administrative si dreptului public și la dezvoltarea capacității administrative și reformei instituționale la nivel național. Pentru mai multe informații accesați http://administrative-sciences.com/ro


Despre REPER pentru Management prin Valori

REPER este o organizație construită pe valorile comune ale membrilor săi, a cărei misiune este să convingă și să încurajeze managerii din mediul de afaceri și sectorul public românesc să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori, pentru a răspunde așteptărilor membrilor societății pe care îi deservesc. Ideea de la care pornește REPER este că formarea viitorilor manageri și lideri se realizează timpuriu, încă din școală, sens în care derulează de peste 4 ani programul „Tineri cu inițiativă!”, care se adresează tinerilor din întreaga țară. Pentru îndeplinirea misiunii sale, complementar acestei inițiative, REPER organizează programe de formare, conferințe, dezbateri publice si campanii de informare si advocacy, derulează activități de cercetare și realizează ghiduri, rapoarte de cercetare, publicații periodice, programe informatice și alte materiale informative. Pentru mai multe informații accesați https://reper.info.ro/